Posts Tagged Zachman

Dyrektor Architektury Korporacyjnej

10 maja 2011

Dyrektor Architektury Korporacyjnej

Architektura Korporacyjna, to relatywnie młody i fascynujący obszar. Tym bardziej cieszy nas fakt, że mamy możliwość realizacji poszukiwań dla jednej z największych organizacji finansowych na rynku kandydatów związanych z tą tematyką.
Poszukujemy osoby, która mogłaby stanąć na czele obszaru Architektury Korporacyjnej pełniąc funkcję menadżera dużego działu zajmującego się rozwijaniem i implementacją architektury. Konieczne jest więc doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem ludzkim, a także wiedza merytoryczna z zakresu architektury korporacyjnej poparta doświadczeniem w dużej organizacji. Poszukujemy pasjonatów i wizjonerów, otwartych na zmiany i trendy w informatyce globalnej, którym bliskie są takie koncepcje jak TOGAF, czy Zachman. Istotne jest posiadanie kompetencji pozwalających promować i argumentować idee wewnątrz organizacji. Poszukujemy osoby, która świetnie odnajduje się we współpracy z zarządem, oraz potrafi być konsekwentną w podejmowanych działaniach. Doświadczenie wdrożeniowe będzie bardzo pomocne z racji na dużą ilość projektów tego typu realizowanych w ramach firmy i potrzebę uwzględniania ich oraz zmian w otoczeniu w realizowanej strategii architektonicznej.

Zapraszamy do kontaktu mail@innovation.pl