Posts Tagged direct search

Dyrektor Marketingu

27 stycznia 2012

Uprzejmie informujemy, że realizujemy obecnie poszukiwania bezpośrednie na stanowisko Dyrektor Marketingu. Poniżej zamieszczamy opis wymagań stawianym Kandydatom przez naszego Klienta. Pracujemy dla jednej z wiodących firm działających na polskim rynku, będącej integratorem systemów informatycznych oraz dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Jest to organizacja notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych o dobrych wynikach i stabilnej pozycji na rynku.

Dyrektor Marketingu

Nr Ref. INN/DM

Miejsce pracy: Warszawa

Kluczowe zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • tworzenie i realizację strategii marketingowej firmy
 • budowanie wizerunku firmy
 • kreowanie strategii i nadzór nad realizacją procesu komunikacji z mediami
 • zarządzanie podległym zespołem, nadzorowanie realizacji projektów marketingowych
 • przygotowywanie i kontrolę budżetu marketingowego
 • badanie potrzeb marketingowych wewnątrz organizacji
 • organizowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie poziomu sprzedaży produktów i usług
 • monitorowanie efektywności podjętych działań
 • analizowanie otoczenia firmy oraz działań konkurencji, w celu pełnego wykorzystania możliwości rynkowych

  (więcej…)

Jaką informatyką będą zarządzać CIO w roku 2012?

10 stycznia 2012

Zaczynamy się juz przyzwyczajać do tego, że zmiany są stałym elementem naszego życia i że należy wystrzegać się tez mówiących o stabilizacji czy preferowanych stanach docelowych. Jeśli mówimy o informatyce to zmiany są wręcz procesem za którym trudno nadążyć. Tym bardziej trudno jest przewidywać przyszłość, gdy mówimy o materii, w której często napotykamy na nowości, o których wcześniej mało kto marzył. Kto z nas kilka lat temu sądził, że telefony komórkowe będą obsługiwać naszą pocztę, wiele dokumentów nosić będziemy w tabletach, a te z kolei będą aktualizowały się w chmurze. Teraz są to sprawy oczywiste a zagadnienia związane z bezpieczeństwem urządzeń mobilnych czy zasadnością stosowania cloud computing wypierają w mediach dyskusje o systemach ERP czy parametrach sprzętu IT. Przy takim tempie zmian bardzo trudno jest przewidywać kierunki rozwoju i chylę czoła przed wizjonerami i specjalistami od przyszłości IT. Aby jednak wiedzieć co nas czeka i mieć ku temu wiarygodne przesłanki staram się po prostu patrzeć nieco bardziej krótkoterminowo (w perspektywie kilkunastu miesięcy) i to najbardziej odpowiednimi oczami – oczami CIO, których spotykam.

(więcej…)

IT Infrastructure Manager CEE

27 grudnia 2011

Naszym Klientem jest jedna z wiodących organizacji na międzynarodowym rynku FMCG. Firma znana i ceniona jako producent wysokiej jakości produktów, ale także stabilny i inspirujący pracodawca. Aktualnie, w związku z rozwojem europejskiego zespołu, nasz Klient poszukuje doświadczonych Kandydatów na stanowisko:

IT Infrastructure Manager CEE

Nr Ref. INN/InfM

Miejsce pracy: Warszawa

Kluczowe zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie, budżetowanie, implementację i zarządzanie wszystkimi elementami infrastruktury IT (LAN, WAN, Wi-Fi, DataCentre, workstations, remote access, etc.) dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej a także odpowiadał za zaprojektowanie i zarządzanie planem disaster recovery.

IT Infrastructure Manager CEE będzie zarządzał kilkuosobowym zespołem oraz będzie odpowiedzialny za współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w obszarze technologii informatycznych
 • Minimum 3 lat doświadczeń w pracy na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobrej znajomości zagadnień technicznych związanych z wirtualizacją, systemami backupu, środowiskami sieciowymi etc.
 • Bardzo dobrej znajomości zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury IT (więcej…)

CIO / Dyrektor Informatyki

22 grudnia 2011

Aktualnie rozpoczynamy projekt executive search związany z poszukiwaniem i doborem Kandydata dla jednego z banków. Instytucja ta działa w Polsce od wielu lat oferując swoje produkty klientom indywidualnym i korporacyjnym. Jest to organizacja o nieprzeciętnej kulturze i odpowiedzialnym podejściu do otoczenia. Obszar informatyki wspierany jest przez kilkudziesięcioosobowy zespół ekspertów. W banku trwają i planowane są projekty dużej skali, a polityka zarządu ukierunkowana jest na wzmacnianie przewagi konkurencyjnej poprzez nowoczesne systemy i rozwiązania informatyczne. Dla naszego Klienta poszukujemy obecnie Kandydata na stanowisko

 

Dyrektor Informatyki

Chief Information Officer

(nr ref. INN/CIO)

Poszukujemy osoby którą cechuje kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu złożoną wieloosobową strukturą IT, najchętniej w sektorze bankowym. Istotna jest znajomość dobrych praktyk w zakresie zarządzania informatyką a także relacjami pomiędzy informatyką a biznesem. Atutem będzie doświadczenie we wdrażaniu centralnego systemu bankowego i kształtowania architektury IT. Dobrze jeśli poszukiwana przez naszego Klienta osoba miała okazję prowadzić duże projekty wdrożeniowa oraz zna metodyki prowadzenia projektów.
Poszukujemy menadżera, który będzie liderem dla współpracującym z nim osób i będzie w stanie skutecznie motywować i inspirować swój zespół. (więcej…)

Kierownik Rozwoju Systemów IT

9 października 2011

Poniżej prezentujemy kolejny projekt rekrutacyjny, nad którym pracujemy. Informatyka w sektorze farmaceutycznym ma ogromne znaczenie, a dodatkowo obwarowana jest wysokimi standardami jakościowymi. Dlatego bardzo nam miło kolejny raz poszukiwać menadżera IT dla tej branży. Warto jednak wspomnieć, że Kandydaci nie muszą wywodzić się z farmacji. Poniżej zamieszczamy opis.

Kierownik Rozwoju Systemów IT

(nr ref. INN/KRS)

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w branży produkcyjnej (znajomość specyfiki procesów, oraz doświadczenie w projektach IT realizowanych dla obszaru produkcyjnego)
 • doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem (w tym również zespołem projektowym)
 • doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP
 • doświadczenie w pracy projektowej (zarządzanie zespołem projektowym, dobór zespołu, podział i egzekwowanie działań, planowanie komunikacji, rozwiązywanie problemów)
 • znajomość standardów i procedur jakościowych (typu ISO i/lub GAMP)  (więcej…)

Dyrektor Sprzedaży – obszar północna Polska

28 czerwca 2011

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy poszukiwania bezpośrednie na kilka ciekawych projektów w obszarze sprzedaży. Jednym z nich są poszukiwania dla jednej z wiodących firm branży telekomunikacyjnej w związku z rekrutacją na stanowisko:

Dyrektor Sprzedaży – obszar północna Polska

ref. DSP

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za zarządzanie siecią placówek odpowiadając za duży obszar północnej Polski.
Jest to pełna odpowiedzialność strategiczna ze sporą swobodą działania i zarządzania budżetem. Osoba ta będzie wchodzić w skład grona menadżerów formułujących strategię sprzedaży firmy.
(więcej…)

Rebranding, Refreshing, Refinishing, Refurbishing, Rebuilding, Revitalising…

27 czerwca 2011

….czyli początek zmian wizerunkowych w Innovation.
Chcielibyśmy by nasza działalność była dla wszystkich zrozumiała i transparentna. W związku z tym w najbliższym czasie następować będą zmiany wizerunkowe, których preludium jest drobna modyfikacja naszego logo.
Marka Innovation bowiem, rozdziela się na dwa sub-brandy, które reprezentować będą nasze dwa zespoły.
Pierwszy z nich to nasza działalność executive search związana z poszukiwaniem kadry menadżerskiej w IT i nowych technologoach. Będzie ona reprezentowana odtąd przez logo:

Innovation - IT executive search

Z kolei nasz zespół dedykowany do poszukiwania specjalistów IT funkcjonował będzie odtąd pod logo:

Innovation - IT technology recruitment
Mamy nadzieję, że zmiany te przypadną wszystkim do gustu.
Zmiany logo są początkiem rewitalizacji elementów wizerunkowych, które systematycznie będziemy wdrażać w naszej komunikacji.

Jak zostać headhunterem?

29 marca 2011

Jak zostać „łowcą głów”? Z takim pytaniem spotykamy się dość często, choć my pewnie wolimy określenia „konsultant” czy „doradca personalny” i to nie dlatego, że brzmią bardziej eufemistycznie, ale lepiej oddają charakter naszej pracy. Warto zatem poświęcić oddzielny wątek, by opisać na czym ona polega. Tymczasem skoncentrujmy się na meritum, choć z kontekstu będzie można również wyczytać wiele na temat charakteru tej pracy.

Ok, nie będę ukrywał, że wpis ten inspirowany jest także tym, że poszukujemy młodych ludzi do naszego zespołu. Należy więc uznać, że jest to opis subiektywny, oparty głównie o doświadczenia związane z naszą organizacją i w naturalny sposób koncentruje się na działaniach opartych o poszukiwania bezpośrednie, oraz doradztwo HR.

(więcej…)

Co to właściwie jest ten direct search?

20 stycznia 2011

Direct search, retained search, executive search – te pojęcia używane są często zamiennie i czasem kompletnie nieświadomie. Warto jednak wiedzieć, co oznaczają. Zdarza się bowiem, że kontaktuje się ze mną osoba pracująca na wysokim stanowisku pisząc „jestem kandydatem executive search”… hm…

Ale od początku:
direct search – to metoda poszukiwania potencjalnych kandydatów w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Polega na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia, które definiujemy na początku procesu rekrutacji. Z racji na swoją specyfikę jest to metoda niezwykle skuteczna w przypadku rekrutacji trudnych z uwagi na specyfikę stanowiska, unikalność kompetencji, konieczność zachowania poufności, rangę stanowiska, bądź inne okoliczności.
Metoda ta nie jest adekwatna do realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska o dużym potencjale rynku kandydatów, o jawnej, masowej charakterystyce, chyba że wystąpią szczególne okoliczności.

Direct search jest metodą bardzo pracochłonną, zwłaszcza przy realizacji kompleksowych poszukiwań „skanujących” cały określony wycinek rynku (tzw. „target”). Dlatego też zwykle w firmach stosujących tę metodę pracują osoby dedykowane do realizacji poszukiwań bezpośrednich „research team”. Konsultanci i reasercherzy powinni posiadać właściwe kompetencje i często specjalistyczną wiedzę branżową, aby proces poszukiwań bezpośrednich prowadzony był właściwie, od planowania po raportowanie wyników pracy. To właśnie od tego kto będzie realizował poszukiwania bezpośrednie zależy ich skuteczność. Działając nieumiejętnie można wyrządzić wiele szkód, a dobrze prowadzony projekt to klasa sama w sobie.

retained search – to określenie odnosi się bardziej do metod współpracy firmy doradczej z klientem. Mówiąc krótko polega ona na wynajęciu przez klienta czasu i umiejętności konsultanta (wraz z jego dorobkiem, bazą kontaktów i doświadczeniem) do realizacji projektu rekrutacyjnego. Jest to pewien układ polegający na wzajemnym związaniu się obu stron sposobem współpracy i rozliczeń finansowych (płatność w ratach), który dla obu stron powinien być gwarantem oddania sprawie. Projekty direct search powinny być realizowane jako retained search, bo to pozwala w pełni zaangażować się w pracę dla klienta. Dzięki możliwości poświęcenia większej ilości czasu konsultanci są w stanie dostarczać bardziej kompleksową usługę, w której sama rekrutacja staje się pochodną doradztwa, informacji o rynku czy weryfikacji merytorycznej kompetencji. Współpracując na zasadzie retained klient powinien mieć poczucie, że wynajmuje konsultanta do realizacji konkretnego zlecenia i na czas jego trwania (a często i dłużej) stanowi on część jego zespołu.

Executive search – to pojęcie odnosi się po prostu do poszukiwania menadżerów pełniących wysokie funkcje w strukturach firmy. Są to zwykle projekty poufne, realizowane najczęściej metodą direct search. Z uwagi na konieczność weryfikacji kompetencji osób na wysokich stanowiskach projekty tego typu prowadzone są zwykle przez najbardziej doświadczonych i kompetentnych konsultantów i na ogół stanowią specjalizację samą w sobie. Nie bez znaczenia są także dobre relacje w środowisku menadżerów, rozbudowany warsztat networkingowy wśród kadry menadżerskiej. Warto więc specjalizować się w określonym segmencie rynku.