Posts Tagged architektura korporacyjna

Jaką informatyką będą zarządzać CIO w roku 2012?

10 stycznia 2012

Zaczynamy się juz przyzwyczajać do tego, że zmiany są stałym elementem naszego życia i że należy wystrzegać się tez mówiących o stabilizacji czy preferowanych stanach docelowych. Jeśli mówimy o informatyce to zmiany są wręcz procesem za którym trudno nadążyć. Tym bardziej trudno jest przewidywać przyszłość, gdy mówimy o materii, w której często napotykamy na nowości, o których wcześniej mało kto marzył. Kto z nas kilka lat temu sądził, że telefony komórkowe będą obsługiwać naszą pocztę, wiele dokumentów nosić będziemy w tabletach, a te z kolei będą aktualizowały się w chmurze. Teraz są to sprawy oczywiste a zagadnienia związane z bezpieczeństwem urządzeń mobilnych czy zasadnością stosowania cloud computing wypierają w mediach dyskusje o systemach ERP czy parametrach sprzętu IT. Przy takim tempie zmian bardzo trudno jest przewidywać kierunki rozwoju i chylę czoła przed wizjonerami i specjalistami od przyszłości IT. Aby jednak wiedzieć co nas czeka i mieć ku temu wiarygodne przesłanki staram się po prostu patrzeć nieco bardziej krótkoterminowo (w perspektywie kilkunastu miesięcy) i to najbardziej odpowiednimi oczami – oczami CIO, których spotykam.

(więcej…)

CIO / Dyrektor Informatyki

22 grudnia 2011

Aktualnie rozpoczynamy projekt executive search związany z poszukiwaniem i doborem Kandydata dla jednego z banków. Instytucja ta działa w Polsce od wielu lat oferując swoje produkty klientom indywidualnym i korporacyjnym. Jest to organizacja o nieprzeciętnej kulturze i odpowiedzialnym podejściu do otoczenia. Obszar informatyki wspierany jest przez kilkudziesięcioosobowy zespół ekspertów. W banku trwają i planowane są projekty dużej skali, a polityka zarządu ukierunkowana jest na wzmacnianie przewagi konkurencyjnej poprzez nowoczesne systemy i rozwiązania informatyczne. Dla naszego Klienta poszukujemy obecnie Kandydata na stanowisko

 

Dyrektor Informatyki

Chief Information Officer

(nr ref. INN/CIO)

Poszukujemy osoby którą cechuje kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu złożoną wieloosobową strukturą IT, najchętniej w sektorze bankowym. Istotna jest znajomość dobrych praktyk w zakresie zarządzania informatyką a także relacjami pomiędzy informatyką a biznesem. Atutem będzie doświadczenie we wdrażaniu centralnego systemu bankowego i kształtowania architektury IT. Dobrze jeśli poszukiwana przez naszego Klienta osoba miała okazję prowadzić duże projekty wdrożeniowa oraz zna metodyki prowadzenia projektów.
Poszukujemy menadżera, który będzie liderem dla współpracującym z nim osób i będzie w stanie skutecznie motywować i inspirować swój zespół. (więcej…)

Dyrektor Architektury Korporacyjnej

10 maja 2011

Dyrektor Architektury Korporacyjnej

Architektura Korporacyjna, to relatywnie młody i fascynujący obszar. Tym bardziej cieszy nas fakt, że mamy możliwość realizacji poszukiwań dla jednej z największych organizacji finansowych na rynku kandydatów związanych z tą tematyką.
Poszukujemy osoby, która mogłaby stanąć na czele obszaru Architektury Korporacyjnej pełniąc funkcję menadżera dużego działu zajmującego się rozwijaniem i implementacją architektury. Konieczne jest więc doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem ludzkim, a także wiedza merytoryczna z zakresu architektury korporacyjnej poparta doświadczeniem w dużej organizacji. Poszukujemy pasjonatów i wizjonerów, otwartych na zmiany i trendy w informatyce globalnej, którym bliskie są takie koncepcje jak TOGAF, czy Zachman. Istotne jest posiadanie kompetencji pozwalających promować i argumentować idee wewnątrz organizacji. Poszukujemy osoby, która świetnie odnajduje się we współpracy z zarządem, oraz potrafi być konsekwentną w podejmowanych działaniach. Doświadczenie wdrożeniowe będzie bardzo pomocne z racji na dużą ilość projektów tego typu realizowanych w ramach firmy i potrzebę uwzględniania ich oraz zmian w otoczeniu w realizowanej strategii architektonicznej.

Zapraszamy do kontaktu mail@innovation.pl