Strona główna » Bez kategorii, słownictwo branżowe » Co to właściwie jest ten direct search?

Co to właściwie jest ten direct search?

20 stycznia 2011

Direct search, retained search, executive search – te pojęcia używane są często zamiennie i czasem kompletnie nieświadomie. Warto jednak wiedzieć, co oznaczają. Zdarza się bowiem, że kontaktuje się ze mną osoba pracująca na wysokim stanowisku pisząc „jestem kandydatem executive search”… hm…

Ale od początku:
direct search – to metoda poszukiwania potencjalnych kandydatów w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Polega na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia, które definiujemy na początku procesu rekrutacji. Z racji na swoją specyfikę jest to metoda niezwykle skuteczna w przypadku rekrutacji trudnych z uwagi na specyfikę stanowiska, unikalność kompetencji, konieczność zachowania poufności, rangę stanowiska, bądź inne okoliczności.
Metoda ta nie jest adekwatna do realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska o dużym potencjale rynku kandydatów, o jawnej, masowej charakterystyce, chyba że wystąpią szczególne okoliczności.

Direct search jest metodą bardzo pracochłonną, zwłaszcza przy realizacji kompleksowych poszukiwań „skanujących” cały określony wycinek rynku (tzw. „target”). Dlatego też zwykle w firmach stosujących tę metodę pracują osoby dedykowane do realizacji poszukiwań bezpośrednich „research team”. Konsultanci i reasercherzy powinni posiadać właściwe kompetencje i często specjalistyczną wiedzę branżową, aby proces poszukiwań bezpośrednich prowadzony był właściwie, od planowania po raportowanie wyników pracy. To właśnie od tego kto będzie realizował poszukiwania bezpośrednie zależy ich skuteczność. Działając nieumiejętnie można wyrządzić wiele szkód, a dobrze prowadzony projekt to klasa sama w sobie.

retained search – to określenie odnosi się bardziej do metod współpracy firmy doradczej z klientem. Mówiąc krótko polega ona na wynajęciu przez klienta czasu i umiejętności konsultanta (wraz z jego dorobkiem, bazą kontaktów i doświadczeniem) do realizacji projektu rekrutacyjnego. Jest to pewien układ polegający na wzajemnym związaniu się obu stron sposobem współpracy i rozliczeń finansowych (płatność w ratach), który dla obu stron powinien być gwarantem oddania sprawie. Projekty direct search powinny być realizowane jako retained search, bo to pozwala w pełni zaangażować się w pracę dla klienta. Dzięki możliwości poświęcenia większej ilości czasu konsultanci są w stanie dostarczać bardziej kompleksową usługę, w której sama rekrutacja staje się pochodną doradztwa, informacji o rynku czy weryfikacji merytorycznej kompetencji. Współpracując na zasadzie retained klient powinien mieć poczucie, że wynajmuje konsultanta do realizacji konkretnego zlecenia i na czas jego trwania (a często i dłużej) stanowi on część jego zespołu.

Executive search – to pojęcie odnosi się po prostu do poszukiwania menadżerów pełniących wysokie funkcje w strukturach firmy. Są to zwykle projekty poufne, realizowane najczęściej metodą direct search. Z uwagi na konieczność weryfikacji kompetencji osób na wysokich stanowiskach projekty tego typu prowadzone są zwykle przez najbardziej doświadczonych i kompetentnych konsultantów i na ogół stanowią specjalizację samą w sobie. Nie bez znaczenia są także dobre relacje w środowisku menadżerów, rozbudowany warsztat networkingowy wśród kadry menadżerskiej. Warto więc specjalizować się w określonym segmencie rynku.

Print Friendly

Bez kategorii, słownictwo branżowe , ,

One Comments to “Co to właściwie jest ten direct search?”

  1. Great information! I’ve been looking for something like this for a while now. Thanks!

Leave a Reply

(wymagane)

(wymagane)