słownictwo branżowe

Tłumaczenia

21 grudnia 2011

Tłumaczenia

Artykuł gościnny, którego autorem jest pan Michał Cach: trener, doradca i konsultant w Akademii Białego Kruka

 

Pojawił się już jeden wpis pokazujący problem przy tłumaczeniu nazw z języka angielskiego na polski. Jesteśmy w stanie przełożyć treść danych słów, nawet znaczenie. Jednak dogłębny sens, szczególnie w wybranych kontekstach bywa zupełnie inny. Tak rodzą się ważne nieścisłości.

 

Niech za przykład posłuży słowo GRA. Dla Polaków jest to rozrywka – coś związane z zabawą. Posiada w sobie elementy hazardu. Angielskie The GAME jest opartym o zasady dążeniem do celu, gdzie musimy pokonać przeciwnika. Jest to poważna sprawa. Naszemu, polskiemu rozumieniu słowa GRY bardziej odpowiada angielskie słowo PLAY.

 

Takie nieścisłości pojawiają się bardzo często w technikach doskonalenia. Staramy się je wyłapywać i za każdym razem tłumaczyć.

 

Dziś 2 przykłady.

(więcej…)

Print Friendly

Jak zostać headhunterem?

29 marca 2011

Jak zostać „łowcą głów”? Z takim pytaniem spotykamy się dość często, choć my pewnie wolimy określenia „konsultant” czy „doradca personalny” i to nie dlatego, że brzmią bardziej eufemistycznie, ale lepiej oddają charakter naszej pracy. Warto zatem poświęcić oddzielny wątek, by opisać na czym ona polega. Tymczasem skoncentrujmy się na meritum, choć z kontekstu będzie można również wyczytać wiele na temat charakteru tej pracy.

Ok, nie będę ukrywał, że wpis ten inspirowany jest także tym, że poszukujemy młodych ludzi do naszego zespołu. Należy więc uznać, że jest to opis subiektywny, oparty głównie o doświadczenia związane z naszą organizacją i w naturalny sposób koncentruje się na działaniach opartych o poszukiwania bezpośrednie, oraz doradztwo HR.

(więcej…)

Print Friendly

Teraz jest czas na SCRUM

5 lutego 2011

Jeśli kilku klientów zleca nam podobne projekty rekrutacyjne w tym samym czasie, to zaczynamy zastanawiać się, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z nową tendencją.
Ostatnim hitem rekrutacyjnym sezonu stało się poszukiwanie menadżerów rozwoju oprogramowania pracujących w podejściu zwinnym Agile, w szczególności zgodnie ze zbiorem zaleceń SCRUM.

Zapytaliśmy więc Software Development Managerów o to w jakich metodykach pracują i w oparciu o jakie praktyki realizowany jest w ich zespołach cykl rozwoju oprogramowania. 73% zapytanych wymieniło podejście Agile i Scrum lub zbliżone. Co ciekawe, menadżerowie reprezentujący duże korporacje często wskazali fakt, że jeśli nawet cała organizacja nie jest w stanie działać według tych zaleceń, to poszczególne zespoły działają, lub próbują działać w oparciu o Scrum.

Co jest więc takiego w „Młynie”, co sprawia, że rynek IT tak chętnie się nim posługuje?

Print Friendly

Co to właściwie jest ten direct search?

20 stycznia 2011

Direct search, retained search, executive search – te pojęcia używane są często zamiennie i czasem kompletnie nieświadomie. Warto jednak wiedzieć, co oznaczają. Zdarza się bowiem, że kontaktuje się ze mną osoba pracująca na wysokim stanowisku pisząc „jestem kandydatem executive search”… hm…

Ale od początku:
direct search – to metoda poszukiwania potencjalnych kandydatów w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Polega na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia, które definiujemy na początku procesu rekrutacji. Z racji na swoją specyfikę jest to metoda niezwykle skuteczna w przypadku rekrutacji trudnych z uwagi na specyfikę stanowiska, unikalność kompetencji, konieczność zachowania poufności, rangę stanowiska, bądź inne okoliczności.
Metoda ta nie jest adekwatna do realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska o dużym potencjale rynku kandydatów, o jawnej, masowej charakterystyce, chyba że wystąpią szczególne okoliczności.

Direct search jest metodą bardzo pracochłonną, zwłaszcza przy realizacji kompleksowych poszukiwań „skanujących” cały określony wycinek rynku (tzw. „target”). Dlatego też zwykle w firmach stosujących tę metodę pracują osoby dedykowane do realizacji poszukiwań bezpośrednich „research team”. Konsultanci i reasercherzy powinni posiadać właściwe kompetencje i często specjalistyczną wiedzę branżową, aby proces poszukiwań bezpośrednich prowadzony był właściwie, od planowania po raportowanie wyników pracy. To właśnie od tego kto będzie realizował poszukiwania bezpośrednie zależy ich skuteczność. Działając nieumiejętnie można wyrządzić wiele szkód, a dobrze prowadzony projekt to klasa sama w sobie.

retained search – to określenie odnosi się bardziej do metod współpracy firmy doradczej z klientem. Mówiąc krótko polega ona na wynajęciu przez klienta czasu i umiejętności konsultanta (wraz z jego dorobkiem, bazą kontaktów i doświadczeniem) do realizacji projektu rekrutacyjnego. Jest to pewien układ polegający na wzajemnym związaniu się obu stron sposobem współpracy i rozliczeń finansowych (płatność w ratach), który dla obu stron powinien być gwarantem oddania sprawie. Projekty direct search powinny być realizowane jako retained search, bo to pozwala w pełni zaangażować się w pracę dla klienta. Dzięki możliwości poświęcenia większej ilości czasu konsultanci są w stanie dostarczać bardziej kompleksową usługę, w której sama rekrutacja staje się pochodną doradztwa, informacji o rynku czy weryfikacji merytorycznej kompetencji. Współpracując na zasadzie retained klient powinien mieć poczucie, że wynajmuje konsultanta do realizacji konkretnego zlecenia i na czas jego trwania (a często i dłużej) stanowi on część jego zespołu.

Executive search – to pojęcie odnosi się po prostu do poszukiwania menadżerów pełniących wysokie funkcje w strukturach firmy. Są to zwykle projekty poufne, realizowane najczęściej metodą direct search. Z uwagi na konieczność weryfikacji kompetencji osób na wysokich stanowiskach projekty tego typu prowadzone są zwykle przez najbardziej doświadczonych i kompetentnych konsultantów i na ogół stanowią specjalizację samą w sobie. Nie bez znaczenia są także dobre relacje w środowisku menadżerów, rozbudowany warsztat networkingowy wśród kadry menadżerskiej. Warto więc specjalizować się w określonym segmencie rynku.

Print Friendly